Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Samane sitt folkevalde organ
Under departementa finn vi desse
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Regjeringa har denne type makt
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Denne personen styrer regjeringa formelt
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Stortinget har denne type makt
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
HintSvar
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Talet på kommunar i Noreg
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Stemmerettsalderen i Noreg
Denne personen styrer regjeringa reellt
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar