Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Stortinget har denne type makt
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Stemmerettsalderen i Noreg
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
HintSvar
Denne personen styrer regjeringa formelt
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Samane sitt folkevalde organ
Talet på kommunar i Noreg
Regjeringa har denne type makt
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Denne personen styrer regjeringa reellt
Under departementa finn vi desse
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar