Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: 'B' Game
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Samane sitt folkevalde organ
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Stemmerettsalderen i Noreg
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Denne personen styrer regjeringa formelt
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Under departementa finn vi desse
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
HintSvar
Talet på kommunar i Noreg
Regjeringa har denne type makt
Stortinget har denne type makt
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Denne personen styrer regjeringa reellt
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.