Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Stortinget har denne type makt
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Regjeringa har denne type makt
Stemmerettsalderen i Noreg
Denne personen styrer regjeringa formelt
Talet på kommunar i Noreg
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
HintSvar
Samane sitt folkevalde organ
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Under departementa finn vi desse
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Denne personen styrer regjeringa reellt
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Sep 19, 2013ReportNominate
Tags:det, kan, svar