Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Stortinget har denne type makt
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Regjeringa har denne type makt
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Talet på kommunar i Noreg
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Denne personen styrer regjeringa reellt
Stemmerettsalderen i Noreg
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
HintSvar
Samane sitt folkevalde organ
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Under departementa finn vi desse
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Denne personen styrer regjeringa formelt
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras