Det politiske systemet i Noreg

Random Miscellaneous Quiz

Kan du det politiske systemet i Noreg?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Stortinget har denne type makt
Dette kallast dei som sit i regjeringa
Ideologi som er kritisk til endringar og vil bevare det beståande samfunnet
Samane sitt folkevalde organ
Politikk som tek avgjerder ut frå kva som er populært
Makta i Noreg er delt mellom desse tre på nasjonalt nivå
Dei to nivåa i lokaldemokratiet
Avstemning der Stortinget stemmer over om regjeringamå gå av
Talet på fylkeskommunar i Noreg
Dei fast tilsette statlege funksjonærane har dette fellesnamnet
Dette utvalet førebur saker til kommunestyret
Denne personen styrer regjeringa reellt
Talet på kommunar i Noreg
Under departementa finn vi desse
Viktig avtale med EU som avgrensar norske politikarar sitt handlingsrom
Denne personen styrer regjeringa formelt
Til dette organet vel vi representantar under kommuneval
HintSvar
Til dette organet vel vi representantar under fylkesval
Eit anna namn på ei fleirpartiregjering
Uttrykk for at media bestemmer kva saker som skal vere framme i media
Kvar statsråd styrer en avdeling som har denne fellesbetegnelsen
System der regjeringa står ansvarleg overfor Stortinget
Stemmerettsalderen i Noreg
Denne personen er den øvste leiaren i kommunen
Prinsippet om at makta skal fordelast på ulike organ
Denne ideologien legg vekt på fellesskapet
Fylkesadministrasjonen vert leia av denne personen
Utvikling der politiske saker vert gjort til lettvint underhaldning
Ideologi som sett rettane til enkeltindividet i sentrum
Regjeringa har denne type makt
Dette kallast ei regjering som ikkje har fleirtal i Stortinget
Eit demokrati der ein vel politikarar til å ta avgjersler for seg
Eit demokrati der alle er med å stemmer til alle saker, for eksempel i folkeavstemningar

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras