Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Kommunistisk verdsorganisasjon som vart oppretta i 1947, som skulle spreie kommunismen i verda
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Dette året vart NATO stifta
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
HintSvar
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Dette var hovudprinsippet til NATO
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Namn på denne politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras