Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/30 Timer 20:00
HintSvar
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Kommunistisk verdsorganisasjon for samarbeid oppretta i 1947
Dette var hovudprinsippet til NATO
HintSvar
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Namn på dette politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Dette året vart NATO stifta
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 18, 2013ReportNominate
Tags:den, svar