Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Dette året vart NATO stifta
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Namn på dette politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Kommunistisk verdsorganisasjon for samarbeid oppretta i 1947
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
HintSvar
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Dette var hovudprinsippet til NATO
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 18, 2013ReportNominate
Tags:den, svar