Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Namn på dette politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Dette var hovudprinsippet til NATO
Dette året vart NATO stifta
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Kommunistisk verdsorganisasjon for samarbeid oppretta i 1947
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
HintSvar
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 18, 2013ReportNominate
Tags:den, svar