Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Challenge
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Dette året vart NATO stifta
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
Kommunistisk verdsorganisasjon som vart oppretta i 1947, som skulle spreie kommunismen i verda
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
HintSvar
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Dette var hovudprinsippet til NATO
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Namn på denne politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Forkortinga på den nye tyske staten i vest

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.