Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
HintSvar
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Kommunistisk verdsorganisasjon som vart oppretta i 1947, som skulle spreie kommunismen i verda
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Namn på denne politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Dette året vart NATO stifta
Dette var hovudprinsippet til NATO
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
HintSvar
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras