Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Kommunistisk verdsorganisasjon som vart oppretta i 1947, som skulle spreie kommunismen i verda
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
HintSvar
Dette var hovudprinsippet til NATO
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Dette året vart NATO stifta
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Namn på denne politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 18, 2013ReportNominate
Tags:den, svar