Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Dette var hovudprinsippet til NATO
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948
Dette året vart NATO stifta
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
HintSvar
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Kommunistisk verdsorganisasjon som vart oppretta i 1947, som skulle spreie kommunismen i verda
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
Namn på denne politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 18, 2013ReportNominate
Tags:den, svar