Den kalde krigen I

Random History Quiz

Den kalde krigen I

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Dette året vart NATO stifta
Den kalde krigen vert rekna for å vere slutt dette året
Namnet på den vestlege naudhjelpa til Berlin i 1948-49
Dette omgrepet vart brukt om skilje mellom Vest-Europa og Aust-Europa
Dette lille landet trengde hjelp frå Sovjet etter krigen men kom seg unna dei i 1961
Denne organisasjonen vart stifta av Sovjet i 1949 for å få kontroll på den økonomiske utviklinga i Aust-Europa
Namnet på den tida då Sovjetunionen stoppa matforsyningane til Berlin i 1948-49
Denne mannen kom med uttrykket jernteppet i 1946
Forkortinga på den nye tyske staten i vest
Eit storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa
Dette var hovudprinsippet til NATO
Forkortinga på den nye tyske staten i aust
Desse to søreuropeiske landa vart pressa av Sovjet, men hamna til slutt på vestleg side
Denne internasjonale organisasjonen skulle vere konfliktløysar etter krigen
Konferansen som avtalte delinga av Tyskland og Berlin etter krigen
HintSvar
Kommunistisk verdsorganisasjon for samarbeid oppretta i 1947
USA, Sovjet, Kina, Storbritannia og Frankrike hadde denne retten i Tryggingsrådet
Namn på dette politikken: 'USA må ha som politikk å støtte frie folk i kampen mot væpna minoritetar og framande makter'
Økonomisk samarbeidsorganisasjon for dei europeiske landa
Ei rolle USA tok for å hindre spreiing av kommunismen
Sovjet fremja denne ideologien under den kalde krigen
Denne mannen var president i USA i starten av den kalde krigen
Denne mannen var leiar av Sovjet i starten av den kalde krigen
I 1947 slo USA inn på denne taktikken for å stoppe Sovjet sin innverkand
I 1948 var desse fem landa kontrollerte av Sovjetunionen (frå nord til sør)
Denne forma for avtalar pressa Sovjet på sine austeuropeiske naboar
Denne mannen leia Jugoslavia under kommunismen, men utan samarbeid frå Sovjet
Desse tre landa baltiske landa vart underlagt Sovjet etter krigen (frå nord til sør)
USA fremja dette verdenssynet under den kalde krigen
Sovjet støtta eit politisk kupp i dette landet i 1948

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 18, 2013ReportNominate
Tags:den, svar