Den første verdskrigen

Random History Quiz

Den første verdskrigen

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Krigen på vestfronten var dominert av denne type krigføring
Allianse beståande av Tyskland, Austerrike-Ungarn og Det osmanske riket
Dette landet sin nøytralitet vart krenkt då Tyskland gjekk igjennom det for å ta Frankrike
Denne krigen i søraust-Europa i 1911-12 la grunnlaget for starten av 1. verdskrig
Dette landet på Balkan hadde ambisjonar om å verte stort, og ville ta Slovenia, Kroatia og Bosnia
22. april 1915 vart dette våpenet for første gong brukt i krig
Dette året braut krigen ut
Dette landet trekte seg ut av krigen tidleg i 1918 etter ein revolusjon i landet
Dette utløyste krigen
Det osmanske riket vart splitta opp, og fekk etter krigen dette namnet
Tida då lønningane i Noreg ikkje steig i takt med prisane
Dette store landet kom med i krigen i 1917 etter at Tyskland hadde sekt mange av båtane deira
Dette kongedømmet av serbarar, kroatar og slovenarar vart oppretta etter krigen
Stor epidemi som braut ut ved slutten av krigen, og livet av fleire enn sjølve krigen
Uttrykk som tyder at eit område er utan militære styrkar, som vestlege delar av Tyskland var etter krigen
Tyskland vart skilde frå Øst-Preussen pga. dette landområdet som Polen fekk etter Versailles
HintSvar
Den vakre tida. Kallenamn franskmennene hadde på tiåra før første verdskrig
Denne mannen skaut tronarvingen til Austerriksk-ungarske trona, og utløyste krigen
Noreg var nøytralt, men handla etter kvart mest med dette landet
Dette landet vart nekta å slutte seg til Tyskland etter krigen
Krigen tok slutt dette året
I 1919 møttest sigerherrane etter krigen i denne byen i Frankrike for å diktere fredsoppgjeret
Denne amerikanske presidenten lanserte 14 punkt som han meinte gav grunnlag for fred
Russland sin ide om at alle slavisktalande folk burde søke saman, under russisk leiing
Desse to områda på grensa mellom Frankrike og Tyskland var det stor strid om
Dette løftet frå Tyskland gjorde at Austerrike-Ungarn turde å gå til krig mot Serbia
Allianse beståande av Storbritannia, Frankrike og Russland
Denne organisasjonen vart oppretta for å førebyggje krig, ein forløpar til FN
Dette landet fekk skulda for krigen
Tida som gjorde at nokre få nordmenn spekulerte i krigen og vart veldig rike
Namnet på ei krigføring til havs som gav tyskarane mange fiendar

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras