Den første verdskrigen

Random History Quiz

Den første verdskrigen

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Allianse beståande av Storbritannia, Frankrike og Russland
Tida då lønningane i Noreg ikkje steig i takt med prisane
Dette store landet kom med i krigen i 1917 etter at Tyskland hadde sekt mange av båtane deira
Denne amerikanske presidenten lanserte 14 punkt som han meinte gav grunnlag for fred
Desse to områda på grensa mellom Frankrike og Tyskland var det stor strid om
Dette landet sin nøytralitet vart krenkt då Tyskland gjekk igjennom det for å ta Frankrike
Dette landet fekk skulda for krigen
Dette landet på Balkan hadde ambisjonar om å verte stort, og ville ta Slovenia, Kroatia og Bosnia
Denne organisasjonen vart oppretta for å førebyggje krig, ein forløpar til FN
Det osmanske riket vart splitta opp, og fekk etter krigen dette namnet
Den vakre tida. Kallenamn franskmennene hadde på tiåra før første verdskrig
Stor epidemi som braut ut ved slutten av krigen, og livet av fleire enn sjølve krigen
Tyskland vart skilde frå Øst-Preussen pga. dette landområdet som Polen fekk etter Versailles
Allianse beståande av Tyskland, Austerrike-Ungarn og Det osmanske riket
Dette kongedømmet av serbarar, kroatar og slovenarar vart oppretta etter krigen
Dette løftet frå Tyskland gjorde at Austerrike-Ungarn turde å gå til krig mot Serbia
HintSvar
Denne mannen skaut tronarvingen til Austerriksk-ungarske trona, og utløyste krigen
Dette utløyste krigen
Denne krigen i søraust-Europa i 1911-12 la grunnlaget for starten av 1. verdskrig
Dette landet vart nekta å slutte seg til Tyskland etter krigen
Noreg var nøytralt, men handla etter kvart mest med dette landet
Tida som gjorde at nokre få nordmenn spekulerte i krigen og vart veldig rike
I 1919 møttest sigerherrane etter krigen i denne byen i Frankrike for å diktere fredsoppgjeret
Krigen på vestfronten var dominert av denne type krigføring
Dette året braut krigen ut
Krigen tok slutt dette året
22. april 1915 vart dette våpenet for første gong brukt i krig
Namnet på ei krigføring til havs som gav tyskarane mange fiendar
Russland sin ide om at alle slavisktalande folk burde søke saman, under russisk leiing
Dette landet trekte seg ut av krigen tidleg i 1918 etter ein revolusjon i landet
Uttrykk som tyder at eit område er utan militære styrkar, som vestlege delar av Tyskland var etter krigen

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras