Den andre verdskrigen II

Random History Quiz

Quiz om den andre verdskrigen II

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Kva heitte føraren for dei norske nazistane?
Kven var amerikansk president når ein beslutta å bruke atombomba
Kva heitte den amerikanske flåtebasen på Hawaii som vart angripen av japanarane i 1941?
Kva dato kom freden til Noreg?
Kva kallast den sovjetisk/tyske-taktikken der ein brenn ned alt når ein trekk seg tilbake?
Kva to store sovjetiske byar vart tidleg truga av tyskarane?
Kva år angreip Hitler Sovjetunionen?
Kven var den tyske leiaren av Noreg?
Kva heitte skipet som vart senka i Drøbaksundet ved krigsutbrotet i Noreg?
Kvar kom vendepunktet i krigen i aust?
Kor mange jødar vart drepne under holocaust?
Desse to landa vart tatt av tyske troppar på Balkan like før invasjonen av Sovjet
Kva heitte tyske styret av Noreg under krigen?
Kva tittel fekk Quisling under statsakta på Akershus i 1942?
Kva var det verste overgrepet dei vestallierte gjorde seg skuld i?
Kva sivilt organ tok styringa i Noreg berre ei veke etterokkupasjonen starta?
Kva kallast pålegget om å trekke for gardinene for å motverke britiske bombeåtak?
HintSvar
Kva heitte gruppa i Trøndelag som hjalp tyskarane?
Kva heitte ordninga med klippekort på forbruksvarer?
Kva heitte dei to japanske byane som det vart brukt atombombe mot?
Kva heitte den krigerske generalen som leia Japan frå 1941
Kva dato var krigen over i Europa?
Kva månad var krigen slutt i Stillehavet?
Kva kallast den allierte landgangen i Normandie?
Kva år kom den allierte landgangen i Normandie
Kva heitte reiarlaget som den norske regjeringa i London styrte over?
Kva slag var vendepunktet for amerikanarane i Stillehavet?
Kva kallast massakren der 300 000 sivile kinesarar vart drepne av japanske soldatar?
Kven var norsk konge under krigen?
Kva heitte den norske spesialstyrken som vart trent i Storbritannia?
Kva heitte den militære delen av heimefronten?
Kva var det avgjerande slaget i kampen om Nord-Afrika?
Kva ungane som vart fødde frå ei norsk mor og ein tysk soldat?

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Mar 4, 2014ReportNominate
Tags:andre, den, svar