Demokratisering og nasjonalisme

Random History Quiz

Demokratisering og nasjonalisme

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
HintSvar
Frontfiguren for sosialliberalismen
Ideologi som meinte at endringar i samfunnet måtte kome gradvis etter at leiaren hadde tenkt seg nøye om
Ideologi som framheva menneskeleg likeverd og kravde økonomisk likskap og rett til arbeid, utdanning og røysterett for alle
Kongeriket mellom dei tyske statane som tok leiinga i samlinga av Tyskland
Namn på gruppe av kvinner som røyste seg i kampen for kvinnesaka
Det endelege målet til marxismen
Forfattarar av det kommunistiske manifest
Skotten som grunnla liberalismen
Ideologi som meinte at staten måtte vekk og verda måtte organiserast gjennom samarbeid
Namn på opprør i Paris i 1871 som laga ein eigen sosialistisk stat i Paris
Namn på fiendskapen mot jødar
Tysk nasjonalisme hevda at folk med smae språk og kultur hadde rett til ein eigen stat
Opphavsmannen til konservatismen
HintSvar
Ideologi som la vekt på fri konkurranse og at tilbud og etterspurnad på marknaden skulle regulere prisane
I Aust-Europa og på Balkan fungerte nasjonalismen oppløysande. Den fungerte som...
Namn på eit stort muslimsk rike som hadde dominert Balkan sidan 1300-talet, men gjekk i oppløysing på 1800-talet
I Tyskland og Italia fungerte nasjonalismen samlande, den fungerte som...
Fransk nasjonalisme som meinte at alle kunne vere med i staten om dei støtta revolusjonen sine prinsipp
Britisk naturforskar som hevda at dyr og menneske over tid hadde utvikla seg gjennom naturleg utval
Årstal for februarrevolusjonen i Frankrike
Mannen som stod i spissen for den italienske samlinga
Den sterke mannen som samla Tyskland til eit rike
Ideologi som meinte at livet var ein kamp mellom dei som hadde eigedom, og dei som ikkje hadde
Ideologi som meinte at samfunnet måtte ha som oppgåve å skape lykke for flest mogeleg
Organisert statleg fiendskap mot jødane i Russland

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Oct 19, 2012ReportNominate
Tags:svar