History / Demokratisering og nasjonalisme

Random History Quiz

Demokratisering og nasjonalisme

Quiz not verified by Sporcle

Forced Order
Challenge
Share
Tweet
Embed
Score 0/25 Timer 20:00
HintSvar
Forfattarar av det kommunistiske manifest
Ideologi som meinte at samfunnet måtte ha som oppgåve å skape lykke for flest mogeleg
Den sterke mannen som samla Tyskland til eit rike
Fransk nasjonalisme som meinte at alle kunne vere med i staten om dei støtta revolusjonen sine prinsipp
Ideologi som meinte at livet var ein kamp mellom dei som hadde eigedom, og dei som ikkje hadde
Ideologi som la vekt på fri konkurranse og at tilbud og etterspurnad på marknaden skulle regulere prisane
Årstal for februarrevolusjonen i Frankrike
Opphavsmannen til konservatismen
Frontfiguren for sosialliberalismen
Ideologi som framheva menneskeleg likeverd og kravde økonomisk likskap og rett til arbeid, utdanning og røysterett for alle
I Aust-Europa og på Balkan fungerte nasjonalismen oppløysande. Den fungerte som...
Kongeriket mellom dei tyske statane som tok leiinga i samlinga av Tyskland
Namn på eit stort muslimsk rike som hadde dominert Balkan sidan 1300-talet, men gjekk i oppløysing på 1800-talet
HintSvar
Namn på opprør i Paris i 1871 som laga ein eigen sosialistisk stat i Paris
I Tyskland og Italia fungerte nasjonalismen samlande, den fungerte som...
Det endelege målet til marxismen
Ideologi som meinte at endringar i samfunnet måtte kome gradvis etter at leiaren hadde tenkt seg nøye om
Skotten som grunnla liberalismen
Namn på gruppe av kvinner som røyste seg i kampen for kvinnesaka
Britisk naturforskar som hevda at dyr og menneske over tid hadde utvikla seg gjennom naturleg utval
Organisert statleg fiendskap mot jødane i Russland
Mannen som stod i spissen for den italienske samlinga
Namn på fiendskapen mot jødar
Ideologi som meinte at staten måtte vekk og verda måtte organiserast gjennom samarbeid
Tysk nasjonalisme hevda at folk med same språk og kultur hadde rett til ein eigen stat

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras


Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.