Demokratisering og nasjonalisme

Random History Quiz

Demokratisering og nasjonalisme

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Email
Embed
HintSvar
Ideologi som meinte at staten måtte vekk og verda måtte organiserast gjennom samarbeid
Skotten som grunnla liberalismen
Namn på eit stort muslimsk rike som hadde dominert Balkan sidan 1300-talet, men gjekk i oppløysing på 1800-talet
Ideologi som meinte at endringar i samfunnet måtte kome gradvis etter at leiaren hadde tenkt seg nøye om
I Tyskland og Italia fungerte nasjonalismen samlande, den fungerte som...
Mannen som stod i spissen for den italienske samlinga
Det endelege målet til marxismen
Tysk nasjonalisme hevda at folk med same språk og kultur hadde rett til ein eigen stat
Fransk nasjonalisme som meinte at alle kunne vere med i staten om dei støtta revolusjonen sine prinsipp
Namn på opprør i Paris i 1871 som laga ein eigen sosialistisk stat i Paris
Ideologi som meinte at samfunnet måtte ha som oppgåve å skape lykke for flest mogeleg
I Aust-Europa og på Balkan fungerte nasjonalismen oppløysande. Den fungerte som...
Frontfiguren for sosialliberalismen
HintSvar
Ideologi som framheva menneskeleg likeverd og kravde økonomisk likskap og rett til arbeid, utdanning og røysterett for alle
Forfattarar av det kommunistiske manifest
Ideologi som meinte at livet var ein kamp mellom dei som hadde eigedom, og dei som ikkje hadde
Britisk naturforskar som hevda at dyr og menneske over tid hadde utvikla seg gjennom naturleg utval
Den sterke mannen som samla Tyskland til eit rike
Namn på gruppe av kvinner som røyste seg i kampen for kvinnesaka
Kongeriket mellom dei tyske statane som tok leiinga i samlinga av Tyskland
Ideologi som la vekt på fri konkurranse og at tilbud og etterspurnad på marknaden skulle regulere prisane
Opphavsmannen til konservatismen
Organisert statleg fiendskap mot jødane i Russland
Namn på fiendskapen mot jødar
Årstal for februarrevolusjonen i Frankrike

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras