Antikken

Random History Quiz

Har du kunnskap om antikken?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
HintSvar
Denne delen av Romarriket gjekk fort under etter delinga
Uttrykk for gratis utdeling av mat og underhaldning.
Styreforma i Sparta
Leiaren av dei greske gudane.
Denne delen av Romarriket varte i over tusen år etter delinga
Namnet på krigen mellom Athen og Sparta
Eigendomslause menn i Romarriket
Den første kristne keisaren i Romarriket
Den eldste mannen i ei romersk familie, med all makt
Namnet på slavane i Sparta
Namnet på generalane i Athen
Dei som kontrollerte lovene i Sparta
Namnet på den type bysamfunn grekarane levde i frå 700 f.kr. og framover
Avansert konstruksjon som frakta vatn til byane
Folkeforsamlinga i Athen valde 500 menn til denne forsamlinga ved loddtrekning
Tre grupper innbyggjarar i dei greske bystatane (alfabetisk)
HintSvar
Den romerske republikken vart leia av to slike embetsmenn
Taktikken som gjekk ut på å sette naboane opp mot kvarandre
Den første keisaren i Romarriket
Namnet på blandinga av den greske og austleg kultur
Denne religionen vart viktigare i Romarriket frå 100 e.kr. og utover
Idrettsarrangement til ære for gudane
Egyptisk dronning som tok livet sitt
Språket i Romarriket
Namnet på dei tre store filosofane i Hellas (i historisk rekkjefølgje)
Styreform i Athen
Diktator som tok makt i Roma i 49 f.kr. og vart drepen i 44 f.kr.
Tvillingane som, etter tradisjonen, grunnla Roma
Rådsforsamlinga i Roma
Namnet på dei to folkegruppene som var i Roma
Forskansa fjellknaus som låg sentralt i mange greske bystatar
Open plass midt i dei fleste greske bystatar

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created Aug 28, 2013ReportNominate
Tags:svar