Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
sōlācium, -ī (n.)
āra, -ae (f.)
modicus, -a, -um
causā + genitive
celebrō, celebrāre
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
initium, -ī (n.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
ōrnō, ōrnāre
bis
quisquis, quicquid
rēligiō, rēligiōnis (f.)
incitō, incitāre
pietās, pietātis (f.)
maestus, -a, -um
ambō, ambae, ambō
praeceptum, -ī (n.)
maiōrēs nostrī
hospes, hospitis (c.)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
ter
semel
frīgidus, -a, -um
pulvis, pulveris (m.)
Latin WordEnglish Meaning
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
similis, simile
modus, -ī (m.)
cūnctus, -a, -um
hodiernus, -a, -um
dēsiderium, -ī (n.)
invīsus, -a, -um
doctrīna, -ae (f.)
tueor, tuērī, tuitus sum
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
scrība, -ae (m.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
peragō, peragere, perēgī, perāctum
ūsus, -ūs (m.)
nocturnus, -a, -um
mūtō, mūtāre
modestus, -a, -um
ōdī, ōdisse
tūtus, -a, -um
salūs, salūtis (f.)
omnī modō
nōnnumquam
coepī, coepisse
simul ac/atque
mollis, molle
aciēs, aciēī (f.)
Latin WordEnglish Meaning
sors, sortis (f.)
suprēmus, -a, -um
volvō, volvere, volvī, volūtum
cor, cordis (n.)
precor, precārī, precātus sum
voluptās, voluptātis (f.)
aureus, -a, -um
opēs, opum (f. pl.)
tellūs, tellūris (f.)
precēs, precum (f. pl.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
quid?
plausus, -ūs (m.)
pōtō, pōtāre
dēsīderō, dēsīderāre
aegrōtō, aegrōtāre
tumulus, -ī (m.)
sānctus, -a, -um
praesēns, praesentis (genitive singular)
senecta, ae (f.)
prīscus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
līberālis, līberāle
quiēs, quiētis (f.)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras