Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
ūsus, -ūs (m.)
hospes, hospitis (c.)
ōdī, ōdisse
semel
mollis, molle
sānctus, -a, -um
salūs, salūtis (f.)
tūtus, -a, -um
recēdō, recēdere, recessī, recessum
dēsīderō, dēsīderāre
causā + genitive
omnī modō
hodiernus, -a, -um
pietās, pietātis (f.)
scrība, -ae (m.)
precēs, precum (f. pl.)
incitō, incitāre
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
modestus, -a, -um
aegrōtō, aegrōtāre
quiēs, quiētis (f.)
dēsiderium, -ī (n.)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
doleō, dolēre, doluī, dolitum
bis
cor, cordis (n.)
Latin WordEnglish Meaning
invīsus, -a, -um
pōtō, pōtāre
voluptās, voluptātis (f.)
opēs, opum (f. pl.)
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
aciēs, aciēī (f.)
praeceptum, -ī (n.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
senecta, ae (f.)
sōlācium, -ī (n.)
initium, -ī (n.)
ambō, ambae, ambō
peragō, peragere, perēgī, perāctum
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
simul ac/atque
frīgidus, -a, -um
cūnctus, -a, -um
prīscus, -a, -um
precor, precārī, precātus sum
aureus, -a, -um
doctrīna, -ae (f.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
volvō, volvere, volvī, volūtum
maestus, -a, -um
celebrō, celebrāre
suprēmus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
quid?
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
nocturnus, -a, -um
līberālis, līberāle
ter
sors, sortis (f.)
sacrificium, -ī (n.)
modus, -ī (m.)
similis, simile
tumulus, -ī (m.)
rēligiō, rēligiōnis (f.)
mūtō, mūtāre
plausus, -ūs (m.)
tellūs, tellūris (f.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
maiōrēs nostrī
āra, -ae (f.)
pulvis, pulveris (m.)
ōrnō, ōrnāre
sapiēns, sapientis (genitive singular)
nōnnumquam
modicus, -a, -um
tueor, tuērī, tuitus sum
coepī, coepisse
quisquis, quicquid

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras