Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Score 0/77 Timer 20:00
Play Game
Latin WordEnglish Meaning
peragō, peragere, perēgī, perāctum
hospes, hospitis (c.)
plausus, -ūs (m.)
invīsus, -a, -um
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
tellūs, tellūris (f.)
opēs, opum (f. pl.)
voluptās, voluptātis (f.)
salūs, salūtis (f.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
nōnnumquam
simul ac/atque
nocturnus, -a, -um
pulvis, pulveris (m.)
ambō, ambae, ambō
volvō, volvere, volvī, volūtum
incitō, incitāre
scrība, -ae (m.)
causā + genitive
mūtō, mūtāre
dēsīderō, dēsīderāre
ter
cūnctus, -a, -um
quisquis, quicquid
sors, sortis (f.)
doctrīna, -ae (f.)
Latin WordEnglish Meaning
aciēs, aciēī (f.)
initium, -ī (n.)
precēs, precum (f. pl.)
tūtus, -a, -um
dēsiderium, -ī (n.)
aureus, -a, -um
coepī, coepisse
āra, -ae (f.)
quiēs, quiētis (f.)
omnī modō
maiōrēs nostrī
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
ūsus, -ūs (m.)
frīgidus, -a, -um
modus, -ī (m.)
praeceptum, -ī (n.)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
tumulus, -ī (m.)
aegrōtō, aegrōtāre
cor, cordis (n.)
precor, precārī, precātus sum
semel
similis, simile
ōrnō, ōrnāre
modicus, -a, -um
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
Latin WordEnglish Meaning
bis
sānctus, -a, -um
hodiernus, -a, -um
recēdō, recēdere, recessī, recessum
līberālis, līberāle
senecta, ae (f.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
pōtō, pōtāre
sōlācium, -ī (n.)
prīscus, -a, -um
modestus, -a, -um
mollis, molle
suprēmus, -a, -um
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
sapiēns, sapientis (genitive singular)
pietās, pietātis (f.)
ōdī, ōdisse
tueor, tuērī, tuitus sum
maestus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
rēligiō, rēligiōnis (f.)
quid?
celebrō, celebrāre

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.
Challenge

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English