Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
hodiernus, -a, -um
tueor, tuērī, tuitus sum
sānctus, -a, -um
salūs, salūtis (f.)
ūsus, -ūs (m.)
sacrificium, -ī (n.)
quid?
opēs, opum (f. pl.)
simul ac/atque
tellūs, tellūris (f.)
cūnctus, -a, -um
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
quiēs, quiētis (f.)
tūtus, -a, -um
sōlācium, -ī (n.)
scrība, -ae (m.)
cor, cordis (n.)
suprēmus, -a, -um
modicus, -a, -um
prīscus, -a, -um
omnī modō
pulvis, pulveris (m.)
plausus, -ūs (m.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
precor, precārī, precātus sum
Latin WordEnglish Meaning
līberālis, līberāle
praeceptum, -ī (n.)
similis, simile
modestus, -a, -um
aciēs, aciēī (f.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
doctrīna, -ae (f.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
causā + genitive
nocturnus, -a, -um
maestus, -a, -um
peragō, peragere, perēgī, perāctum
sors, sortis (f.)
incitō, incitāre
sapiēns, sapientis (genitive singular)
quisquis, quicquid
voluptās, voluptātis (f.)
dēsiderium, -ī (n.)
semel
senecta, ae (f.)
ōrnō, ōrnāre
invīsus, -a, -um
coepī, coepisse
āra, -ae (f.)
rēligiō, rēligiōnis (f.)
mūtō, mūtāre
Latin WordEnglish Meaning
hospes, hospitis (c.)
bis
maiōrēs nostrī
modus, -ī (m.)
aegrōtō, aegrōtāre
frīgidus, -a, -um
pōtō, pōtāre
mīror, mīrārī, mīrātus sum
ambō, ambae, ambō
precēs, precum (f. pl.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
ter
mollis, molle
tumulus, -ī (m.)
dēsīderō, dēsīderāre
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
initium, -ī (n.)
ōdī, ōdisse
nōnnumquam
pietās, pietātis (f.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
aureus, -a, -um
volvō, volvere, volvī, volūtum
celebrō, celebrāre

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English