Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
celebrō, celebrāre
praesēns, praesentis (genitive singular)
tūtus, -a, -um
cor, cordis (n.)
nōnnumquam
doctrīna, -ae (f.)
pulvis, pulveris (m.)
ōdī, ōdisse
bis
recēdō, recēdere, recessī, recessum
mūtō, mūtāre
doleō, dolēre, doluī, dolitum
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
cūnctus, -a, -um
initium, -ī (n.)
quid?
opēs, opum (f. pl.)
aciēs, aciēī (f.)
suprēmus, -a, -um
volvō, volvere, volvī, volūtum
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
praeceptum, -ī (n.)
modus, -ī (m.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
Latin WordEnglish Meaning
similis, simile
modicus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
voluptās, voluptātis (f.)
mollis, molle
maestus, -a, -um
semel
causā + genitive
precor, precārī, precātus sum
plausus, -ūs (m.)
simul ac/atque
ambō, ambae, ambō
rēligiō, rēligiōnis (f.)
salūs, salūtis (f.)
āra, -ae (f.)
aegrōtō, aegrōtāre
pōtō, pōtāre
omnī modō
dēsiderium, -ī (n.)
nocturnus, -a, -um
senecta, ae (f.)
ter
peragō, peragere, perēgī, perāctum
invīsus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
Latin WordEnglish Meaning
ōrnō, ōrnāre
quiēs, quiētis (f.)
sōlācium, -ī (n.)
tellūs, tellūris (f.)
scrība, -ae (m.)
hospes, hospitis (c.)
aureus, -a, -um
hodiernus, -a, -um
tumulus, -ī (m.)
sors, sortis (f.)
sānctus, -a, -um
quisquis, quicquid
pietās, pietātis (f.)
precēs, precum (f. pl.)
modestus, -a, -um
prīscus, -a, -um
ūsus, -ūs (m.)
līberālis, līberāle
coepī, coepisse
incitō, incitāre
frīgidus, -a, -um
dēsīderō, dēsīderāre
tueor, tuērī, tuitus sum
maiōrēs nostrī
sapiēns, sapientis (genitive singular)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras