Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Also try: Drop a P
Challenge
Share
Tweet
Embed
Latin WordEnglish Meaning
quid?
tūtus, -a, -um
cūnctus, -a, -um
modus, -ī (m.)
invīsus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
ōrnō, ōrnāre
ter
aciēs, aciēī (f.)
doctrīna, -ae (f.)
aegrōtō, aegrōtāre
quiēs, quiētis (f.)
pulvis, pulveris (m.)
semel
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
dēsīderō, dēsīderāre
sors, sortis (f.)
sacrificium, -ī (n.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
modestus, -a, -um
nocturnus, -a, -um
plausus, -ūs (m.)
tumulus, -ī (m.)
ambō, ambae, ambō
aureus, -a, -um
incitō, incitāre
Latin WordEnglish Meaning
cor, cordis (n.)
hodiernus, -a, -um
ūsus, -ūs (m.)
frīgidus, -a, -um
simul ac/atque
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
precor, precārī, precātus sum
līberālis, līberāle
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
pōtō, pōtāre
quisquis, quicquid
pietās, pietātis (f.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
precēs, precum (f. pl.)
salūs, salūtis (f.)
omnī modō
suprēmus, -a, -um
prīscus, -a, -um
causā + genitive
tueor, tuērī, tuitus sum
bis
praeceptum, -ī (n.)
similis, simile
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
doleō, dolēre, doluī, dolitum
dēsiderium, -ī (n.)
Latin WordEnglish Meaning
sapiēns, sapientis (genitive singular)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
āra, -ae (f.)
voluptās, voluptātis (f.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
senecta, ae (f.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
scrība, -ae (m.)
initium, -ī (n.)
sānctus, -a, -um
mūtō, mūtāre
mollis, molle
tellūs, tellūris (f.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
rēligiō, rēligiōnis (f.)
maestus, -a, -um
hospes, hospitis (c.)
sōlācium, -ī (n.)
opēs, opum (f. pl.)
ōdī, ōdisse
modicus, -a, -um
maiōrēs nostrī
nōnnumquam
coepī, coepisse
celebrō, celebrāre

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras