Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
pulvis, pulveris (m.)
sacrificium, -ī (n.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
invīsus, -a, -um
quiēs, quiētis (f.)
causā + genitive
aegrōtō, aegrōtāre
sānctus, -a, -um
hospes, hospitis (c.)
dēsiderium, -ī (n.)
praeceptum, -ī (n.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
ter
mīror, mīrārī, mīrātus sum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
incitō, incitāre
bis
pōtō, pōtāre
nōnnumquam
sōlācium, -ī (n.)
mūtō, mūtāre
tellūs, tellūris (f.)
cūnctus, -a, -um
aureus, -a, -um
ōrnō, ōrnāre
initium, -ī (n.)
Latin WordEnglish Meaning
modestus, -a, -um
voluptās, voluptātis (f.)
similis, simile
salūs, salūtis (f.)
maiōrēs nostrī
senecta, ae (f.)
aciēs, aciēī (f.)
modus, -ī (m.)
opēs, opum (f. pl.)
plausus, -ūs (m.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
tūtus, -a, -um
prīscus, -a, -um
nocturnus, -a, -um
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
modicus, -a, -um
quid?
omnī modō
dēsīderō, dēsīderāre
simul ac/atque
precor, precārī, precātus sum
coepī, coepisse
doctrīna, -ae (f.)
ōdī, ōdisse
maestus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
tueor, tuērī, tuitus sum
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
rēligiō, rēligiōnis (f.)
frīgidus, -a, -um
mollis, molle
cor, cordis (n.)
hodiernus, -a, -um
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
semel
precēs, precum (f. pl.)
sors, sortis (f.)
āra, -ae (f.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
peragō, peragere, perēgī, perāctum
tumulus, -ī (m.)
suprēmus, -a, -um
celebrō, celebrāre
līberālis, līberāle
quisquis, quicquid
pietās, pietātis (f.)
ūsus, -ūs (m.)
ambō, ambae, ambō
scrība, -ae (m.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English