Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
quiēs, quiētis (f.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
rēligiō, rēligiōnis (f.)
tellūs, tellūris (f.)
tūtus, -a, -um
aciēs, aciēī (f.)
invīsus, -a, -um
līberālis, līberāle
sapiēns, sapientis (genitive singular)
pōtō, pōtāre
causā + genitive
incitō, incitāre
initium, -ī (n.)
hospes, hospitis (c.)
dēsīderō, dēsīderāre
senecta, ae (f.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
suprēmus, -a, -um
precor, precārī, precātus sum
volvō, volvere, volvī, volūtum
celebrō, celebrāre
opēs, opum (f. pl.)
nocturnus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
quisquis, quicquid
Latin WordEnglish Meaning
ūsus, -ūs (m.)
ter
hodiernus, -a, -um
mollis, molle
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
mūtō, mūtāre
maiōrēs nostrī
similis, simile
praeceptum, -ī (n.)
frīgidus, -a, -um
tumulus, -ī (m.)
tueor, tuērī, tuitus sum
modicus, -a, -um
aegrōtō, aegrōtāre
modus, -ī (m.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
pietās, pietātis (f.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
āra, -ae (f.)
bis
semel
quid?
nōnnumquam
omnī modō
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
aureus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
cor, cordis (n.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
ōdī, ōdisse
ōrnō, ōrnāre
mīror, mīrārī, mīrātus sum
doleō, dolēre, doluī, dolitum
pulvis, pulveris (m.)
prīscus, -a, -um
doctrīna, -ae (f.)
cūnctus, -a, -um
sānctus, -a, -um
dēsiderium, -ī (n.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
salūs, salūtis (f.)
ambō, ambae, ambō
simul ac/atque
coepī, coepisse
plausus, -ūs (m.)
voluptās, voluptātis (f.)
sōlācium, -ī (n.)
sors, sortis (f.)
precēs, precum (f. pl.)
scrība, -ae (m.)
modestus, -a, -um
maestus, -a, -um

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English