Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
pietās, pietātis (f.)
sōlācium, -ī (n.)
sors, sortis (f.)
sacrificium, -ī (n.)
precor, precārī, precātus sum
semel
simul ac/atque
mūtō, mūtāre
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
tueor, tuērī, tuitus sum
quiēs, quiētis (f.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
bis
prīscus, -a, -um
invīsus, -a, -um
quisquis, quicquid
hodiernus, -a, -um
cor, cordis (n.)
celebrō, celebrāre
scrība, -ae (m.)
āra, -ae (f.)
ambō, ambae, ambō
mollis, molle
praesēns, praesentis (genitive singular)
Latin WordEnglish Meaning
aciēs, aciēī (f.)
praeceptum, -ī (n.)
modicus, -a, -um
tellūs, tellūris (f.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
cūnctus, -a, -um
dēsīderō, dēsīderāre
aureus, -a, -um
aegrōtō, aegrōtāre
ter
quid?
rēligiō, rēligiōnis (f.)
tumulus, -ī (m.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
similis, simile
sānctus, -a, -um
ōrnō, ōrnāre
pōtō, pōtāre
salūs, salūtis (f.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
omnī modō
sapiēns, sapientis (genitive singular)
suprēmus, -a, -um
nōnnumquam
Latin WordEnglish Meaning
doctrīna, -ae (f.)
hospes, hospitis (c.)
līberālis, līberāle
frīgidus, -a, -um
coepī, coepisse
maiōrēs nostrī
voluptās, voluptātis (f.)
nocturnus, -a, -um
maestus, -a, -um
pulvis, pulveris (m.)
modestus, -a, -um
modus, -ī (m.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
plausus, -ūs (m.)
causā + genitive
initium, -ī (n.)
senecta, ae (f.)
ōdī, ōdisse
ūsus, -ūs (m.)
opēs, opum (f. pl.)
dēsiderium, -ī (n.)
tūtus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
incitō, incitāre
precēs, precum (f. pl.)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English