Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

How to Play
Share
Tweet
Embed
Latin WordEnglish Meaning
ambō, ambae, ambō
precēs, precum (f. pl.)
celebrō, celebrāre
modicus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
hodiernus, -a, -um
modestus, -a, -um
senecta, ae (f.)
tueor, tuērī, tuitus sum
opēs, opum (f. pl.)
plausus, -ūs (m.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
sānctus, -a, -um
tumulus, -ī (m.)
scrība, -ae (m.)
voluptās, voluptātis (f.)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
incitō, incitāre
doctrīna, -ae (f.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
bis
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
dēsīderō, dēsīderāre
invīsus, -a, -um
rēligiō, rēligiōnis (f.)
Latin WordEnglish Meaning
omnī modō
tūtus, -a, -um
frīgidus, -a, -um
maiōrēs nostrī
semel
pietās, pietātis (f.)
tellūs, tellūris (f.)
quisquis, quicquid
nōnnumquam
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
peragō, peragere, perēgī, perāctum
similis, simile
suprēmus, -a, -um
ūsus, -ūs (m.)
causā + genitive
aureus, -a, -um
praesēns, praesentis (genitive singular)
precor, precārī, precātus sum
maestus, -a, -um
coepī, coepisse
mīror, mīrārī, mīrātus sum
sors, sortis (f.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
modus, -ī (m.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
hospes, hospitis (c.)
Latin WordEnglish Meaning
quid?
mūtō, mūtāre
quiēs, quiētis (f.)
nocturnus, -a, -um
aegrōtō, aegrōtāre
initium, -ī (n.)
ōdī, ōdisse
aciēs, aciēī (f.)
cūnctus, -a, -um
sōlācium, -ī (n.)
praeceptum, -ī (n.)
mollis, molle
cor, cordis (n.)
līberālis, līberāle
ōrnō, ōrnāre
dēsiderium, -ī (n.)
simul ac/atque
pōtō, pōtāre
prīscus, -a, -um
ter
volvō, volvere, volvī, volūtum
āra, -ae (f.)
salūs, salūtis (f.)
pulvis, pulveris (m.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras