Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
celebrō, celebrāre
suprēmus, -a, -um
doleō, dolēre, doluī, dolitum
quiēs, quiētis (f.)
sacrificium, -ī (n.)
opēs, opum (f. pl.)
praeceptum, -ī (n.)
precor, precārī, precātus sum
līberālis, līberāle
modestus, -a, -um
aegrōtō, aegrōtāre
maestus, -a, -um
tūtus, -a, -um
omnī modō
modus, -ī (m.)
doctrīna, -ae (f.)
dēsīderō, dēsīderāre
pietās, pietātis (f.)
cūnctus, -a, -um
ūsus, -ūs (m.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
tumulus, -ī (m.)
modicus, -a, -um
ōrnō, ōrnāre
similis, simile
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
Latin WordEnglish Meaning
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
plausus, -ūs (m.)
scrība, -ae (m.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
coepī, coepisse
cor, cordis (n.)
ambō, ambae, ambō
hospes, hospitis (c.)
invīsus, -a, -um
tueor, tuērī, tuitus sum
sōlācium, -ī (n.)
tellūs, tellūris (f.)
bis
voluptās, voluptātis (f.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
ter
simul ac/atque
ōdī, ōdisse
causā + genitive
precēs, precum (f. pl.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
pōtō, pōtāre
praesēns, praesentis (genitive singular)
hodiernus, -a, -um
frīgidus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
mollis, molle
initium, -ī (n.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
aciēs, aciēī (f.)
sors, sortis (f.)
āra, -ae (f.)
nocturnus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
salūs, salūtis (f.)
maiōrēs nostrī
nōnnumquam
quid?
quisquis, quicquid
dēsiderium, -ī (n.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
pulvis, pulveris (m.)
senecta, ae (f.)
mūtō, mūtāre
sānctus, -a, -um
prīscus, -a, -um
sapiēns, sapientis (genitive singular)
aureus, -a, -um
semel
incitō, incitāre
rēligiō, rēligiōnis (f.)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Show Comments

Extras