Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
sacrificium, -ī (n.)
hodiernus, -a, -um
doctrīna, -ae (f.)
mollis, molle
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
sānctus, -a, -um
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
mīror, mīrārī, mīrātus sum
causā + genitive
hospes, hospitis (c.)
senecta, ae (f.)
aegrōtō, aegrōtāre
sōlācium, -ī (n.)
quiēs, quiētis (f.)
ōdī, ōdisse
plausus, -ūs (m.)
quisquis, quicquid
doleō, dolēre, doluī, dolitum
opēs, opum (f. pl.)
incitō, incitāre
aciēs, aciēī (f.)
dēsiderium, -ī (n.)
ōrnō, ōrnāre
sapiēns, sapientis (genitive singular)
voluptās, voluptātis (f.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
Latin WordEnglish Meaning
pulvis, pulveris (m.)
quid?
volvō, volvere, volvī, volūtum
nocturnus, -a, -um
ūsus, -ūs (m.)
cor, cordis (n.)
omnī modō
līberālis, līberāle
maiōrēs nostrī
dēsīderō, dēsīderāre
salūs, salūtis (f.)
tumulus, -ī (m.)
āra, -ae (f.)
ter
rēligiō, rēligiōnis (f.)
simul ac/atque
precēs, precum (f. pl.)
similis, simile
precor, precārī, precātus sum
frīgidus, -a, -um
cūnctus, -a, -um
maestus, -a, -um
celebrō, celebrāre
invīsus, -a, -um
semel
aureus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
tellūs, tellūris (f.)
tueor, tuērī, tuitus sum
prīscus, -a, -um
pietās, pietātis (f.)
bis
mūtō, mūtāre
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
scrība, -ae (m.)
pōtō, pōtāre
suprēmus, -a, -um
coepī, coepisse
nōnnumquam
modicus, -a, -um
recēdō, recēdere, recessī, recessum
praeceptum, -ī (n.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
tūtus, -a, -um
sors, sortis (f.)
initium, -ī (n.)
ambō, ambae, ambō
modus, -ī (m.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
modestus, -a, -um

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English