Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
volvō, volvere, volvī, volūtum
pietās, pietātis (f.)
cor, cordis (n.)
ambō, ambae, ambō
initium, -ī (n.)
doctrīna, -ae (f.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
nōnnumquam
peragō, peragere, perēgī, perāctum
aegrōtō, aegrōtāre
hospes, hospitis (c.)
ōrnō, ōrnāre
sōlācium, -ī (n.)
causā + genitive
tūtus, -a, -um
opēs, opum (f. pl.)
tumulus, -ī (m.)
quiēs, quiētis (f.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
praesēns, praesentis (genitive singular)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
rēligiō, rēligiōnis (f.)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
sacrificium, -ī (n.)
quisquis, quicquid
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
Latin WordEnglish Meaning
suprēmus, -a, -um
nocturnus, -a, -um
similis, simile
āra, -ae (f.)
prīscus, -a, -um
mūtō, mūtāre
ter
tueor, tuērī, tuitus sum
ōdī, ōdisse
senecta, ae (f.)
plausus, -ūs (m.)
bis
praeceptum, -ī (n.)
salūs, salūtis (f.)
dēsiderium, -ī (n.)
sors, sortis (f.)
frīgidus, -a, -um
pōtō, pōtāre
semel
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
modus, -ī (m.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
līberālis, līberāle
invīsus, -a, -um
cūnctus, -a, -um
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
Latin WordEnglish Meaning
aciēs, aciēī (f.)
maestus, -a, -um
modicus, -a, -um
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
pulvis, pulveris (m.)
simul ac/atque
omnī modō
precēs, precum (f. pl.)
scrība, -ae (m.)
sānctus, -a, -um
coepī, coepisse
quid?
precor, precārī, precātus sum
celebrō, celebrāre
tellūs, tellūris (f.)
dēsīderō, dēsīderāre
aureus, -a, -um
maiōrēs nostrī
modestus, -a, -um
incitō, incitāre
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
voluptās, voluptātis (f.)
hodiernus, -a, -um
mollis, molle
ūsus, -ūs (m.)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English