Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
praesēns, praesentis (genitive singular)
causā + genitive
tumulus, -ī (m.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
celebrō, celebrāre
mūtō, mūtāre
precor, precārī, precātus sum
dēsiderium, -ī (n.)
pōtō, pōtāre
semel
plausus, -ūs (m.)
nocturnus, -a, -um
ōdī, ōdisse
prīscus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
nōnnumquam
quid?
ambō, ambae, ambō
sors, sortis (f.)
tūtus, -a, -um
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
pulvis, pulveris (m.)
senecta, ae (f.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
hodiernus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
cūnctus, -a, -um
tellūs, tellūris (f.)
quisquis, quicquid
quiēs, quiētis (f.)
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
coepī, coepisse
līberālis, līberāle
hospes, hospitis (c.)
aureus, -a, -um
mollis, molle
omnī modō
voluptās, voluptātis (f.)
precēs, precum (f. pl.)
sōlācium, -ī (n.)
āra, -ae (f.)
incitō, incitāre
modicus, -a, -um
initium, -ī (n.)
scrība, -ae (m.)
similis, simile
modus, -ī (m.)
maiōrēs nostrī
ter
suprēmus, -a, -um
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
doctrīna, -ae (f.)
Latin WordEnglish Meaning
ūsus, -ūs (m.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
sānctus, -a, -um
invīsus, -a, -um
simul ac/atque
maestus, -a, -um
bis
frīgidus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
cor, cordis (n.)
pietās, pietātis (f.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
dēsīderō, dēsīderāre
praeceptum, -ī (n.)
rēligiō, rēligiōnis (f.)
tueor, tuērī, tuitus sum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
ōrnō, ōrnāre
aciēs, aciēī (f.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
aegrōtō, aegrōtāre
modestus, -a, -um
opēs, opum (f. pl.)
salūs, salūtis (f.)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English