Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
invīsus, -a, -um
sānctus, -a, -um
dēsīderō, dēsīderāre
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
simul ac/atque
semel
pulvis, pulveris (m.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
senecta, ae (f.)
praeceptum, -ī (n.)
similis, simile
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
ambō, ambae, ambō
ter
līberālis, līberāle
initium, -ī (n.)
ōrnō, ōrnāre
tumulus, -ī (m.)
dēsiderium, -ī (n.)
voluptās, voluptātis (f.)
tellūs, tellūris (f.)
opēs, opum (f. pl.)
sors, sortis (f.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
modestus, -a, -um
causā + genitive
Latin WordEnglish Meaning
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
aureus, -a, -um
sapiēns, sapientis (genitive singular)
ōdī, ōdisse
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
pietās, pietātis (f.)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
plausus, -ūs (m.)
mollis, molle
frīgidus, -a, -um
prīscus, -a, -um
āra, -ae (f.)
rēligiō, rēligiōnis (f.)
mūtō, mūtāre
hodiernus, -a, -um
salūs, salūtis (f.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
praesēns, praesentis (genitive singular)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
pōtō, pōtāre
maiōrēs nostrī
precēs, precum (f. pl.)
coepī, coepisse
celebrō, celebrāre
precor, precārī, precātus sum
sacrificium, -ī (n.)
Latin WordEnglish Meaning
suprēmus, -a, -um
maestus, -a, -um
quid?
doctrīna, -ae (f.)
incitō, incitāre
sōlācium, -ī (n.)
hospes, hospitis (c.)
tueor, tuērī, tuitus sum
scrība, -ae (m.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
modus, -ī (m.)
aciēs, aciēī (f.)
omnī modō
modicus, -a, -um
cūnctus, -a, -um
quiēs, quiētis (f.)
nōnnumquam
quisquis, quicquid
nocturnus, -a, -um
tūtus, -a, -um
ūsus, -ūs (m.)
bis
aegrōtō, aegrōtāre
cor, cordis (n.)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English