Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
līberālis, līberāle
pōtō, pōtāre
tueor, tuērī, tuitus sum
frīgidus, -a, -um
rēligiō, rēligiōnis (f.)
tellūs, tellūris (f.)
invīsus, -a, -um
doctrīna, -ae (f.)
salūs, salūtis (f.)
celebrō, celebrāre
volvō, volvere, volvī, volūtum
senecta, ae (f.)
ōrnō, ōrnāre
tūtus, -a, -um
maiōrēs nostrī
sapiēns, sapientis (genitive singular)
prīscus, -a, -um
plausus, -ūs (m.)
cūnctus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
initium, -ī (n.)
sors, sortis (f.)
dēsīderō, dēsīderāre
āra, -ae (f.)
hospes, hospitis (c.)
maestus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
precor, precārī, precātus sum
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
incitō, incitāre
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
suprēmus, -a, -um
nocturnus, -a, -um
modicus, -a, -um
sacrificium, -ī (n.)
pietās, pietātis (f.)
sōlācium, -ī (n.)
ūsus, -ūs (m.)
cor, cordis (n.)
sānctus, -a, -um
ōdī, ōdisse
quisquis, quicquid
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
simul ac/atque
precēs, precum (f. pl.)
hodiernus, -a, -um
omnī modō
coepī, coepisse
scrība, -ae (m.)
similis, simile
dēsiderium, -ī (n.)
ambō, ambae, ambō
Latin WordEnglish Meaning
causā + genitive
quid?
opēs, opum (f. pl.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
bis
nōnnumquam
pulvis, pulveris (m.)
modus, -ī (m.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
aciēs, aciēī (f.)
praesēns, praesentis (genitive singular)
semel
mollis, molle
mūtō, mūtāre
aureus, -a, -um
voluptās, voluptātis (f.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
aegrōtō, aegrōtāre
praeceptum, -ī (n.)
modestus, -a, -um
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
quiēs, quiētis (f.)
tumulus, -ī (m.)
ter

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English