Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or vocabulary Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
hodiernus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
aureus, -a, -um
pietās, pietātis (f.)
dēsiderium, -ī (n.)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
ter
dēsīderō, dēsīderāre
sapiēns, sapientis (genitive singular)
incitō, incitāre
aegrōtō, aegrōtāre
celebrō, celebrāre
maestus, -a, -um
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
suprēmus, -a, -um
hospes, hospitis (c.)
recēdō, recēdere, recessī, recessum
sacrificium, -ī (n.)
bis
peragō, peragere, perēgī, perāctum
similis, simile
causā + genitive
sōlācium, -ī (n.)
sors, sortis (f.)
līberālis, līberāle
precēs, precum (f. pl.)
Latin WordEnglish Meaning
cor, cordis (n.)
mollis, molle
tueor, tuērī, tuitus sum
ōrnō, ōrnāre
tumulus, -ī (m.)
prīscus, -a, -um
praeceptum, -ī (n.)
voluptās, voluptātis (f.)
modestus, -a, -um
salūs, salūtis (f.)
senecta, ae (f.)
modus, -ī (m.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
rēligiō, rēligiōnis (f.)
coepī, coepisse
pōtō, pōtāre
frīgidus, -a, -um
volvō, volvere, volvī, volūtum
nōnnumquam
doctrīna, -ae (f.)
invīsus, -a, -um
quiēs, quiētis (f.)
semel
simul ac/atque
pulvis, pulveris (m.)
scrība, -ae (m.)
Latin WordEnglish Meaning
maiōrēs nostrī
tellūs, tellūris (f.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
plausus, -ūs (m.)
aciēs, aciēī (f.)
precor, precārī, precātus sum
cūnctus, -a, -um
quid?
āra, -ae (f.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
quisquis, quicquid
omnī modō
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
tūtus, -a, -um
praesēns, praesentis (genitive singular)
sānctus, -a, -um
mūtō, mūtāre
ūsus, -ūs (m.)
opēs, opum (f. pl.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
initium, -ī (n.)
modicus, -a, -um
nocturnus, -a, -um
ambō, ambae, ambō
ōdī, ōdisse

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English