Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

embed
 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
voluptās, voluptātis (f.)
frīgidus, -a, -um
invīsus, -a, -um
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
sōlācium, -ī (n.)
volvō, volvere, volvī, volūtum
sānctus, -a, -um
sors, sortis (f.)
incitō, incitāre
bis
ōdī, ōdisse
modestus, -a, -um
plausus, -ūs (m.)
dēsīderō, dēsīderāre
quisquis, quicquid
tueor, tuērī, tuitus sum
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
cor, cordis (n.)
semel
prīscus, -a, -um
coepī, coepisse
celebrō, celebrāre
doleō, dolēre, doluī, dolitum
doctrīna, -ae (f.)
pōtō, pōtāre
salūs, salūtis (f.)
Latin WordEnglish Meaning
simul ac/atque
maiōrēs nostrī
āra, -ae (f.)
hodiernus, -a, -um
initium, -ī (n.)
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
suprēmus, -a, -um
modicus, -a, -um
tūtus, -a, -um
rēligiō, rēligiōnis (f.)
dēsiderium, -ī (n.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
ter
hospes, hospitis (c.)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)
aegrōtō, aegrōtāre
ōrnō, ōrnāre
mollis, molle
līberālis, līberāle
opēs, opum (f. pl.)
quiēs, quiētis (f.)
causā + genitive
nōnnumquam
precor, precārī, precātus sum
recēdō, recēdere, recessī, recessum
ambō, ambae, ambō
Latin WordEnglish Meaning
praesēns, praesentis (genitive singular)
tellūs, tellūris (f.)
ūsus, -ūs (m.)
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
maestus, -a, -um
nocturnus, -a, -um
praeceptum, -ī (n.)
mūtō, mūtāre
cūnctus, -a, -um
senecta, ae (f.)
scrība, -ae (m.)
pulvis, pulveris (m.)
modus, -ī (m.)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
tumulus, -ī (m.)
sacrificium, -ī (n.)
omnī modō
aureus, -a, -um
pietās, pietātis (f.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
aciēs, aciēī (f.)
quid?
similis, simile
precēs, precum (f. pl.)

You're not logged in!

Compare scores with friends on all Sporcle quizzes.
Sign Up with Email
OR
Log In

You Might Also Like...

Show Comments

Extras