Vocabulary for Chapters 50-54

Random Language or latin Quiz

Can you name the Vocabulary for Chapters 50-54?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Latin WordEnglish Meaning
meminī, meminisse (+ genitive or accusative)
hodiernus, -a, -um
precēs, precum (f. pl.)
ter
volvō, volvere, volvī, volūtum
pietās, pietātis (f.)
pulvis, pulveris (m.)
peragō, peragere, perēgī, perāctum
prīscus, -a, -um
āra, -ae (f.)
sors, sortis (f.)
modestus, -a, -um
salūs, salūtis (f.)
senecta, ae (f.)
quid?
frīgidus, -a, -um
nōnnumquam
simul ac/atque
coepī, coepisse
tellūs, tellūris (f.)
tūtus, -a, -um
recēdō, recēdere, recessī, recessum
opēs, opum (f. pl.)
bis
quiēs, quiētis (f.)
plausus, -ūs (m.)
Latin WordEnglish Meaning
prōpōnō, prōpōnere, prōposuī, prōpositum
rēligiō, rēligiōnis (f.)
dēsīderō, dēsīderāre
dēsiderium, -ī (n.)
sacrificium, -ī (n.)
praeceptum, -ī (n.)
ūsus, -ūs (m.)
maestus, -a, -um
modus, -ī (m.)
semel
maiōrēs nostrī
incitō, incitāre
ōrnō, ōrnāre
pōtō, pōtāre
similis, simile
ōdī, ōdisse
cor, cordis (n.)
sapiēns, sapientis (genitive singular)
voluptās, voluptātis (f.)
doleō, dolēre, doluī, dolitum
tueor, tuērī, tuitus sum
hospes, hospitis (c.)
līberālis, līberāle
precor, precārī, precātus sum
aureus, -a, -um
modicus, -a, -um
Latin WordEnglish Meaning
praesēns, praesentis (genitive singular)
initium, -ī (n.)
causā + genitive
mūtō, mūtāre
sānctus, -a, -um
celebrō, celebrāre
nocturnus, -a, -um
omnī modō
mollis, molle
sōlācium, -ī (n.)
appāreō, appārēre, apparuī, appāritum
scrība, -ae (m.)
ambō, ambae, ambō
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
tumulus, -ī (m.)
aegrōtō, aegrōtāre
vīs (accusative sg., vim; ablative sg., vī)
invīsus, -a, -um
mīror, mīrārī, mīrātus sum
suprēmus, -a, -um
doctrīna, -ae (f.)
quisquis, quicquid
cūnctus, -a, -um
aciēs, aciēī (f.)
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum (+ genitive or accusative)

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras

Created May 18, 2011ReportNominate
Tags:latin, vocabulary, chapter, English