Basic Chinese by Pinyin

Random Language or chinese Quiz

Can you name the Basic Chinese by Pinyin?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
Pinyinmeaning
dian (zhong) (3,1) noun
da xue (4,2) noun
zhu (4) verb
hen (3) adverb
qu (4) verb
mei you (2,3) verb
zai jian (4,4) interjection
jie shao (4,4) noun, verb
lai (2) verb
guo (2) noun
hao (3) adjective
lei (4) adjective
mei mei (2,5) noun
hao (4) noun
xue sheng (2,1) noun
ba (1) number
cai (4) noun
chang (2) adverb
qing (3) adverb
di di (4,5) noun
gong zuo (1,4) noun, verb
gen (1) preposition
Pinyinmeaning
duo (1) adjective
ge ge (1,5) noun
er (4) number
kao shi (3,4) noun
ai (4) verb
jia (1) noun
nan (2) noun
fen (1) noun
liang (4) no English equivalent
qi (1) number
mao (1) noun
nu (3) noun
xie (3) verb
de (5) no English equivalent
jiu (3) number
ni (3) pronoun
dian (4) noun
mang (2) adjective
ba ba (4,5) noun
hui (2) verb
shen me (2,5) ?
xing (4) name
Pinyinmeaning
wen (2) noun
zhong guo (1,2) proper noun
jie jie (3,5) noun
ren shi (4,5) verb
ge (4) no English equivalent
ben (3) no English equivalent
ni hao (3,3) interjection
fan (4) noun
ren (2) noun
he (2) conjunction
da (4) adjective
ne (5) participle
zuo (4) verb
ke (4) no English equivalent
dou (1) adverb
ke shi (3,4) conjunction
chi (1) verb
gong ke (1,4) noun
che (1) noun
shuo (1) verb
zhe (4) pronoun
you (3) verb
Pinyinmeaning
lao shi (3,1) noun
men (5) no English equivalent
wu (3) number
jiao (4) verb
shi (4) verb
nin (2) pronoun (formal)
na (4) adjective?
xue (2) verb
ye (3) adverb
xie xie (4,5) verb
ma ma (1,5) noun
shei (2) pronoun
nan (2) adjective (noun- different meaning)
cong (2) preposition
si (4) number
tong xue (2,2) noun
shao (3) adjective
yi qi (4,3) adverb
tai (4) adverb
yi hou (3,4) noun
peng you (2,5) noun
liu (4) number
Pinyinmeaning
hui (4) verb
ji (3) no English equivalent
shi (2) number
gou (3) noun
ta (1) pronoun
shu (1) noun
na (3) pronoun (conjunction?)
fang jian (2,1) noun
ling (2) number
shui jiao (4,4) verb
da jia (4,1) pronoun
yi (1) number
zai (4) verb, preposition
jin tian (1,1) noun
ma (5) participle
zhi (1) no English equivalent
bu (4) adverb
nar (3) pronoun
ming zi (2,4) noun
wo (3) pronoun
xiang (3) verb
san (3) number

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras