Scottish Towns by Gaelic Name

Random Language or United Kingdom Quiz

Can you name the Scottish Towns by Gaelic Name?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
GàidhligEnglish
Inbhir Àir
Beannchar
Irbhinn
Glaschu
Craoibh
Peairt
An Truthail
Cille Bhrìghde an Ear
Dùn Breatann
Obar Bhrothaig
Grianaig
Inbhir Theòrsa
Baile Bhòid
An Aghaidh Mhòr
An t-Sròn Reamhar
Bearaig a Tuath
Dùn Phris
Bruach Chluaidh
Dùn Phàrlain
Taigh na h-Uiseig
Gleann Iucha
An t-Àrd-Ruigh
An t-Òban
Taigh Iain Ghròt
Cill Rìmhinn
GàidhligEnglish
Ceann Phàdraig
An Gearasdan
Muileann-Gaidh
Cair Chaladain
Obar Dheathain
Inbhir Nis
Cille Mheàrnaig
Ceann Loch Chille Chiarain
An Eaglais Bhreac
Baile Dhubhthaich
Calasraid
Comar nan Allt
Inbhir Ùige
Baile nam Feusgan
An Leargaidh
Hunndaidh
Dùn Èideann
Steòrnabhagh
Alamhagh
Maolros
Lannraig
Pàislig
Sruighlea
Gleann Rathais
Mon Rois

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras