Scottish Towns by Gaelic Name

Random Language or United Kingdom Quiz

Can you name the Scottish Towns by Gaelic Name?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
GàidhligEnglish
Beannchar
Craoibh
Muileann-Gaidh
Inbhir Àir
Obar Bhrothaig
Ceann Loch Chille Chiarain
Sruighlea
Dùn Phàrlain
Alamhagh
An Aghaidh Mhòr
Baile Bhòid
Calasraid
Comar nan Allt
Pàislig
Baile nam Feusgan
Taigh Iain Ghròt
An Eaglais Bhreac
Dùn Breatann
Cill Rìmhinn
Inbhir Nis
Taigh na h-Uiseig
Cair Chaladain
Dùn Phris
Obar Dheathain
Bearaig a Tuath
GàidhligEnglish
Grianaig
Inbhir Theòrsa
Cille Mheàrnaig
An Truthail
Cille Bhrìghde an Ear
Glaschu
Dùn Èideann
An t-Sròn Reamhar
Bruach Chluaidh
An t-Òban
Mon Rois
Maolros
An Leargaidh
Irbhinn
Peairt
Lannraig
Baile Dhubhthaich
Hunndaidh
An t-Àrd-Ruigh
Inbhir Ùige
Gleann Rathais
Ceann Phàdraig
An Gearasdan
Gleann Iucha
Steòrnabhagh

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras