Scottish Towns by Gaelic Name

Random Language or United Kingdom Quiz

Can you name the Scottish Towns by Gaelic Name?

Quiz not verified by Sporcle

 plays        
How to Play
GàidhligEnglish
Gleann Rathais
Taigh Iain Ghròt
Dùn Èideann
An Aghaidh Mhòr
Taigh na h-Uiseig
Hunndaidh
Cill Rìmhinn
Muileann-Gaidh
Lannraig
An t-Òban
Pàislig
Inbhir Theòrsa
Bruach Chluaidh
An Leargaidh
Cille Bhrìghde an Ear
Sruighlea
Grianaig
Steòrnabhagh
An Gearasdan
Baile Bhòid
Beannchar
Ceann Loch Chille Chiarain
Cille Mheàrnaig
Obar Dheathain
Ceann Phàdraig
GàidhligEnglish
An Eaglais Bhreac
Peairt
Baile Dhubhthaich
Dùn Phàrlain
Glaschu
Irbhinn
Bearaig a Tuath
Baile nam Feusgan
Gleann Iucha
Inbhir Àir
Cair Chaladain
Inbhir Ùige
Calasraid
An Truthail
Alamhagh
Obar Bhrothaig
Dùn Phris
Mon Rois
Craoibh
Maolros
Inbhir Nis
An t-Sròn Reamhar
An t-Àrd-Ruigh
Dùn Breatann
Comar nan Allt

Friend Scores


  Player Best Score Plays Last Played
You You haven't played this game yet.

You Might Also Like...

Extras